Gebert-Rüf-Stiftung - Innovationsförderung national und international

Mittwoch, 16. Mai 2018 12:15 - 13:45, Hotel Engel https://www.grstiftung.ch/de.html

Referenten: Dr. Pascale Vonmont, CEO Gebert-Rüf-Stiftung